V r. 2023 oddíl získal 4 tituly Přeborníce Svč. oblasti:

ZP 0. B kat. roč. 2017 a ml.
Eliška Volková
KP II. kat. roč. 2012-2014
Petruška Jirkovská
KP III. kat. roč. 2010-2012
Julie Hečková
VP Naděje ml. A roč. 2014
Barborka Šedá

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu.

GYMNASTICKÝ SPORTOVNÍ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM

Vítáme Vás na našich webových stránkách oddílu moderní gymnastiky. Zde najdete informace a zajímavosti o činnosti našeho oddílu.

70. výročí MG v ČR.

ČSMG pozval významné osobnosti jednotlivých oblastí na slavnostní oslavy v rámci závodu Grand Prix v Brně dne 4. 6. 2023. Z našeho klubu byly pozvané 2 osobnosti, které svůj volný čas mnoho let věnují dětem, vychovaly stovky závodnic a zasloužily se o rozvoj MG v Svč. oblasti.

Helena Babínková 
Začala jako závodnice v r. 1961 při TJ Sklo Union Teplice, později v Moravské Slávii Brno. Od r. 1965 působí jako TR II. tř. a RO II. tř.. V r. 1979 - 1990 zakladatelka a předsedkyně oddílu TJ Stadion Ústí n. L. 40 let vykonává funkci sekretářky a hospodářky Svč. oblasti.
Dosud trénuje.

Ing. Libuše Kyralová
Od r. 1990 TR III. tř. a RO I. tř. Od r. 2003 předsedkyně Svč. oblasti, od r. 2014 předsedkyně GSK Ústí n. L.. Zastávala různé funkce v předsednictvu ČSMG, nyní pracuje v revizní komisi.
Dosud trénuje.

Oběma členkám našeho klubu děkujeme za jejich dosavadní láskyplnou činnost a přejeme pevné zdraví a energii do dalších let.

V r. 2022 oddíl získal 4 tituly Přebornice Svč. oblasti:

Společné skladby linie A, naděje nejml.
roč. 2015 a ml.
Dvojice/trojice, roč. 2010 a ml.
Naděje nejmladší, roč. 2015
Gábinka Vobecká
KP III. kat. roč. 2009 Johana Altnerová

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu.

V r. 2021 oddíl získal 2 tituly Přebornice Svč. oblasti:

Naděje nejmladší roč. 2014
Barborka Šedá
Naděje starší B roč. 2010
Sofiia Polishchuk

Oběma blahopřejeme!!!


Děkujeme za podporu