PŘÍSPĚVKY

Oddílové příspěvky pro školní rok 2022/2023

VP  2010-2014   6.500,-

VP  2015             5.500,-

KP I. kat.             4.500,-

KP  II. - V. kat.     5.500,-

ZP  2016, 2017   4.500,-  + 200,- (nová registrace)

Přípravka 2018   3.000,- + 200,- (nová registrace)                         

Úhrada členských příspěvků na činnost klubu je možná na pololetí či celý rok. Termín platby je vždy do 20. 10.  za 1. pol. školního roku a 20. 2. za 2. pololetí. V případě roční úhrady je termín 20. 10. běžného roku.

Číslo účtu: 212521/0300 . Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Pozdní platby členských poplatků nebudou akceptovány.
Děkujeme.